Purvciema iedzīvotāja stāsts

Ir noderīgas lietas, kuras ir jāņem vērā ne tikai Purvciema iedzīvotājiem, bet bieži vien daudzi no mums tās piemirst un tāpēc rodas neparedzētas problēmas. Šoreiz sīkāk par to, kas ir gada ienākumu deklarācija un kādos gadījumos to ir ieteicams veikt. Lasāmviela gan Purvciemam, gan citiem!

Gada ienākumu deklarācija var būt Tev noderīga

 • Ja Tu veic dažādus maksājumus par izglītību, medicīnu vai citus attaisnotos maksājumus. Šādos gadījumos Tev ir iespēja brīvprātīgi iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju, saņemt daļu no samaksātās naudas summas atpakaļ;
 • Ņem vērā, ka naudu var atgūt par attaisnotajiem izdevumiem, ko esi veicis un par ko gada ienākumu deklarācijai ir pievienoti attiecīgi attaisnojuma dokumenti (piemēram, maksājuma dokumenti: kvīts, čeks, maksājuma uzdevums, konta izraksts), kuri apliecina attaisnoto izdevumu samaksu un kuros ir norādīts Tavs vai Tava ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods un samaksāto izdevumu veids.

Noderīga informācija, kas jāatceras par gada ienākumu deklarāciju

 • Ņem vērā, ka šī deklarācija vairākām iedzīvotāju grupām, piemēram, valsts amatpersonām, individuālā darba veicējiem jāaizpilda obligāti;
 • Taču ir situācijas, kad brīvprātīga deklarācijas iesniegšana ir Tevis paša interesēs.
 • Atceries, ka atbilstoši likumam daļu no līdzekļiem, ko gada laikā esi samaksājis par ārstniecības pakalpojumiem vai izglītību, mēs it kā esam aizdevuši valstij;
 • Šos „aizdotos” līdzekļus iespējams atgūt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā (VID ) gada ienākumu deklarāciju un saņemot no valsts gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Atgūt no valsts nodokļa pārmaksu iespējams gadījumos, ja Tev gada laikā ir bijuši

 • oficiāli ienākumi, no kuriem maksāta pilna iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme;
 • attaisnotie izdevumi, piemēram, medicīnas pakalpojumiem, izglītībai (deklarācijā par 2016.gadu – arī bērnu interešu izglītībai), ir veiktas iemaksas pensiju 3.līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā;
 • diferencētais neapliekamais minimums, kas pārsniedz ik mēnesi piemēroto.
Kad deklarācija jāiesniedz?

Ņem vērā un atgūsti iztērētos līdzekļus:

 • Deklarāciju fiziskām personām (kas neveic saimniecisko darbību) ir iespējams iesniegt no 1.marta visa gada garumā. VID pieteikto summu atmaksā trīs mēnešu laikā;
 • Tā kā likumi par nodokļiem pēdējo gadu laikā ir mainījušies, naudas summas, ko vari atgūt no valsts, atšķiras atkarībā no taksācijas gada. Kopējā atmaksa no VID nevar būt lielāka par Tavu konkrētajā gadā (par kuru iesniegta deklarācija) nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • Atceries – ja gūti tikai tādi ienākumi, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturēts ienākumu izmaksas vietā, gada ienākumu deklarāciju drīkst aizpildīt pēc vienkāršotiem principiem, t.i. deklarācijā nav jāuzrāda informācija, kura jau ir VID rīcībā (piemēram, darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas u.c.);

Tātad no darba devēja nav nepieciešams paziņojums par algas nodokli – ir tikai jāaizpilda attiecīgās deklarācijas formas un jāiesniedz attaisnojuma čeki. Esi zinošs un atbildīgs – atgūsti sev pienākušos līdzekļus no valsts un dzīvo Purvciemā, kur patīkami ļaudis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *